Kaliteli Canlı Haber Nasıl Olmlalıdır

Kaliteli Canlı Haber Nasıl Olmlalıdır

Canlı haber kalitesini ancak ve ancak haber değeri belirlemektedir. Haber değeri konusunda gazeteciler arasında bazı ekoller vardır.

Hall ve arkadaşları neyin haber olacağı konusunda ön güçlü sezginin mesleki ideoloji olduğu belirtmektedir. Hall’ın aslında kastettiği nokta haber değeri kavramının bir haberi diğer haberden farklı kılan nitelikler dizgesi olmadığıdır. Haber değeri kavramı altında belirtilen nitelikler, gazetecilerin beklentilere uygun bir şekilde haberlerin seçilip çerçevelenmesinde kullandıkları bir takım yollardır. Hall ve meslektaşlarının görüşüne göre bu süreç toplumla ilgili tartışılmaz varsayımları, derin muhafazakarlığı ve güçlü basmakalıp örnekleri içermektedir. Basının çevresel konular, göçmenlik, endüstriyel ilişkiler, açlık, barış, nükleer enerji, AIDS, tıbbi araştırmaların üzerine eğilmesindeki nedenleri açıklamada haber değeri kavramına başvurulabilmektedir. Ancak toplumsal işleyiş, politika vb. konulu olaylar haber değeri kavramından farklı etkenleri içermektedir.

Hall, haberi olayların ve konuların belirli sistematik sınıflama ve seçime göre yapıldığı karmaşık bir üretim sürecinin sonu olarak görmektedir. Gazeteler bir ön düzenlemeyle belirli olay ve konuları bir araya getirirler ve bu işin en son düzeyi haber olacak konuların seçimidir. Genellikle haber olarak seçilen konular sıradan olmayan ve toplumsal hayat ile ilgili insanların beklentilerini bazı bakımlardan ihlal etmesinden dolayı gazetelerde yer almaktadır. Haber değeri kavramına her zaman aynı perspektiften aynı yöntemlerle bakılması gerekmektedir. Her gazetenin bahsedilmeye değer konuların algılanması konusunda kurumsal ve teknik farklı anlayışı vardır ve belli haber türlerinin yer aldığı bölümler ve bu bölümlerde çalışan çok sayıda farklı kişilikte gazetecilerin farklı bakış açıları bulunmaktadır. Bununla birlikte düzenli okuyucuların bile farklı görüşleri bulunmaktadır.

Canlı haber ve daha fazlası hakkında detaylı bilgi almak için şimdi https://www.canlihaber.com/  adresini ziyaret edin.

Genel Kültür Teknoloji